Khatu Shyam Ji Temple Rajasthan 2022

Khatu Shyam Ji Temple Rajasthan

Khatu Shyam Ji temple is located in the Sikar district of the Shekhawati region of Rajasthan. The Khatushyam Mandir is a holy Hindu temple. Khatu Shyam baba